Kamis, 16 Oktober 2008

Kidung Maria (Manificat)

Kidung Maria. (PS 18) – Luk 1 :46-55

Aku mengagungkan Tuhan,

Hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,

Hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sakrang aku disebut yang berbahagia,

Oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa;

Kuduslah nana-Nya.

Kasih saying-Nya turun-temurun,

Kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya.

Dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dengan kebaikan;

Orang kaya diusirnya pergi dengan tanggan kosong.

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,

Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih saying-Nya kepada Abraham serta keturunannya.

Untuk selama-lamanya.

Kemuliaan…..

Berdoalah selalu dan monlah kepada yang telah memberi kehidupan, kita semua milik Nya maka telah tiba waktunya pikirkan dan doakan sesama mu.

Tidak ada komentar: